Gurasada: 700 de ani și două turle


Mergând de la Deva la Arad, la intrarea în localitatea Gurasada îți este aproape imposibil să nu observi, aproape de drumul european, o biserică atipică. O dată pentru că are două turle și, a doua oară, pentru că jumătate de biserică este tencuită, cealaltă nu. Deși dimensiunile lăcașului de cult sunt reduse, arhitectura o face să pară grandioasă.

Biserica, ce poartă hramul Sf. Arhanghel Mihail, este una dintre cele mai vechi biserici ortodoxe din țară. Ridicată din piatră de râu și piatră de carieră, biserica, ce a suferit mai multe modificări de-a lungul timpului, datează din secolul al XIII-lea. Satul Gurasada (Gura-Sada) a fost atestat documentar în anul 1292. Una dintre teoriile asupra originii bisericii este că, la începuturi a fost o biserică romanică, transformată în lăcaș de cult ortodox odată cu schimbarea stăpânului domeniului nobiliar. Altă ipoteză susține că de la început clădirea a fost construită pentru a fi biserică ortodoxă de către un cneaz român. Nu este singura biserică din județul Hunedoara ale cărei începuturi se pierd în vreme. Și amintesc aici doar trei dintre ele: Densuș, Strei și Streisângeorgiu.

E clădită din piatră şi e mai veche de prima jumătate a secolului al XlV-lea. Ea a fost transformată, în cursul timpului, de mai multe ori. În starea ei actuală, deosebim trei perioade de construcţie: a) partea centrală (nava şi absida), b) tinda, clopotniţa şi încăperea de Sud, c) adaosul de clădire de la laturea de Nord. Clopotniţa, cu ziduri mai groase, aşezată spre Nord, se termină în partea superioară, ca şi turla de la mijloc, cu câte un vârf ţuguiat. Intrarea se face prin laturea de Nord. Tinda, acoperită cu o boltă, primeşte lumina prin patru uşi, de dată mai recentă, căci ferestrele lipsesc. Nava şi absida sunt alcătuite din încăperi rectangulare, la capete cu câte o absidă. Interiorul e boltuit cu boltă berseau şi semicupole. Nava e despărţită de altar printr-un zid cu trei uşi cu arcuri semicercuale. Interiorul e pictat de sus şi până jos”, precizau Octavian Floca și Victor Șuiagă (Ghidul Județului Hunedoara, Deva, 1936).

Glasul Hunedoarei, Comori mai puțin știute ale Hunedoarei. Biserica de zid de la Gurasada

 198 total views


Lasă un răspuns