Acest document reprezintă cadrul legal privind raporturile dintre dumneavoastră si Federeac Bogdan PFA (CUI 46288646)., cel  care administrează site-ul www.fede.ro, purtand in continuare denumirea comerciala “fede.ro”

Administratorii Site-ului au dreptul de a modifica în orice moment termenii și condițiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a utilizatorilor. După publicarea pe Site a termenilor și condițiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, vă sugerăm să revedeți periodic această secțiune. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la adresa de mail menționată la pagina de contact și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru comentariile postate pe Site și pentru consecințele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Administratorii Site-ului nu au nici un fel de responsabilitate pentru conținutul și comentariile postate de utilizatori.

Publicarea comentariilor implică garanția din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conținutului, precum și/sau că au obținut consimțământul necesar postării acestora pe Site de la titularii drepturilor. În plus, prin publicarea comentariilor pe Site, fiecare dintre utilizatorii Site-ului înțelege și acceptă că este singurul responsabil și va despăgubi Site-ul, administratorii acestuia sau terții pentru orice prejudiciu ce decurge din acțiunile sale.

Administratorii Site-ului vor înlătura orice conținut sau comentariu cu privire la care au fost notificați că încalcă drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Administratorii Site-ului își rezervă dreptul de a înlătura orice conținut sau comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

Site-ul duce o politică strictă de respectare a confidențialității datelor clienților, astfel că nu se vor transmite datele personale ale clienților către terți, acestea fiind folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (postarea de comentarii sau plasarea de comenzi).

fede.ro nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice) și nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site.

Tot conținutul site-ului fede.ro (text, grafice, imagini, butoane, clipuri, script-uri, programe și orice alte date) este proprietatea administratorilor Site-ului și este protejat în conformitate cu Legea drepturilor de autor. Graficele, sigla, antetul și imaginile de pe fede.ro nu pot fi folosite în legătură cu produse sau servicii care nu aparțin administratorilor Site-ului, într-o manieră care să creeze confuzie printre clienți sau care să discrediteze fede.ro.

Vizitarea site-urilor la care se ajunge prin legături de pe Site se face doar pe riscul utilizatorului, care va fi singurul responsabil de luarea măsurilor ce se impun pentru evitarea virușilor sau a altor elemente distructive. Posibilitatea de conectare și vizitare a altor site-uri folosind site-ul fede.ro nu implică faptul că administratorii site-ului sunt asociați sau afiliați cu respectivele site-uri, sau că răspunde în vreun fel pentru materialele puse la dispoziție în orice mod pe aceste site-uri.

fede.ro garantează utilizatorului accesul limitat în scop personal pe site-ul fede.ro și nu îi conferă dreptul de a descărca, modifica total sau parțial, reproduce total sau parțial conținutul de pe Site fără acordul în scris al administratorilor site-ului.

Administratorii Site-ului încearcă să păstreze acuratețea informațiilor. Totuși, administratorii Site-ului nu garantează că orice alt conținut al site-ului este exact, complet, actualizat sau lipsit de erori și nu pot fi făcuți responsabili pentru succesul sau eșecul deciziilor pe care utilizatorii le iau în legătură cu informațiile prezentate pe Site.

Administratorii Site-ului nu vor fi făcuți responsabili și nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcționarea sau funcționalitatea Site-ului, informațiile sau conținutul Site-ului, precum și folosirea lor pentru un anumit scop. Vizitatorii sunt de acord în mod expres cu faptul că folosirea acestui Site se face pe propriul risc.

Administratorii Site-ului nu vor fi făcuți responsabili pentru niciun fel de pagube, de orice tip, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

Administratorii Site-ului nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit Site-ul. Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul fede.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente.

Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de utilizare de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și administratorii Site-ului.

fede.ro își rezervă dreptul, la discreția sa, de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul Site-ului, politica, condițiile și termenii de utilizare, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

Utilizatorii Site-ului au obligația de a verifica în mod regulat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunt de acord cu modificările aduse acestora, aceștia vor înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorii continuă să folosească Site-ul, se consideră că sunt de acord cu modificările efectuate.

Loading